จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 10 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 0486/2563
Calendar