จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่สามารถเก็บรักยาได้ -20 องศา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 6 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 317/2563
Calendar