จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าและควบคุมอุรหภูมิ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 2 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 377/2563
Calendar