จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 376/2563
Calendar