จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar