จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นร่างกายด้วยอากาศ Bod Pod ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ดังเอกสารแนบ
Calendar