จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

(Spray dryer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

 

เอกสารแนบ
Calendar