จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

(Rotary evaporator ขนาด 1 L) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง

 

เอกสารแนบ
Calendar