จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

(Atomic absorption spectrophotometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

 

เอกสารแนบ
Calendar