จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นจ่ายยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 15 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar