จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ขั้วจอประสาทตาฯ 1เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ e-biddng

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar