จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด Whole body cooling และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าในสมอง EEG 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar