จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563
Calendar