จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1587524955.pdf
Calendar