จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างปรับปรุงน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารแนบ
Calendar