จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะวิทยาการสารสนเทศ งานจ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (คณะวิทยาการสารสนเทศ) งานจ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา
เอกสารแนบ
Calendar