จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง Kinetic UV-vis spectrophotometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

(Kinetic UV-vis spectrophotometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง

เอกสารแนบ
Calendar