จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศมหาวิทยาลัยให้เช่าพื้นที่ห้องอาหาร และห้องครัว ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศมหาวิทยาลัยให้เช่าพื้นที่ห้องอาหาร และห้องครัว ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม รายละเอียดแนบ

รายเอียดแนบท้ายประกาศให้เช่าพื้นที่ห้องอาหาร และห้องครัว ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
Calendar