จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั๊มสูญญากาศ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒ ชุด และอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ต.โขมง อ.ท่าใหม่ฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั๊มสูญญากาศ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒ ชุด และอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด
Calendar