จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารแนบ
Calendar