จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ๑. ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ถัง

 ๒. ถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ชุด

 ๓. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาด ๒๙ ลิตร ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง

 ๔. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า ขนาด ๒๐ kw ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
Calendar