จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๒ เดือน มค - มีค ๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๒ เดือน มค - มีค ๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังแนบ
Calendar