จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสงช่วงวิสิเบิล ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสงช่วงวิสิเบิล ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar