จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ตำบลโขมง  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar