จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมถังสำรองน้ำและปั๊ม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมถังสำรองน้ำและปั๊ม ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Calendar