จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอความคมชัดสูง พร้อมชุดถ่ายภาพและระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

อกสารแนบ
Calendar