จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง DSC

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ

เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (DSC)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศเชิญชวน

2.เอกสารประกวดราคา

3.ขอบเขตของงาน

4.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงวงเงินฯ

 
Calendar