จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray dryer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1.ประกาศเชิญชวน

2.เอกสารประกวดราคา

3.ขอบเขตของงาน

4.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงวงเงินฯ

 
Calendar