จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบเครือข่ายฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อ

ระบบเครือข่าย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1

ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศเชิญชวน

2.เอกสารประกวดราคา

3.ขอบเขตของงาน

4.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงวงเงินฯ

 

 

 

 
Calendar