จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน Rotary evaporator ขนาด 1 L

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

(Rotary evaporator ขนาด 1 L) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศคณะเภสัชฯ

2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

3.ร่างขอบเขตของงาน

4.รายละเอียด

5.ตารางแสดงวงเงินฯ
Calendar