จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Calendar