จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดสภาพผิวหนัง 3D จำนวน 1 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เครื่องวัดสภาพผิวหนัง 3D จำนวน 1 ชุด

ดังเอกสารแนบ
Calendar