จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศเลขที่ 016/2563  ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
Calendar