จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอความคมชัดสูง พร้อมชุดถ่ายภาพและระบบดิจิตอล 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศที่ 015/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
Calendar