จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารแนบ  ประกาศเลขที่ 014/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
Calendar