จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด ๒ กระบอกตา ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Calendar