จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar