จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารสำรองสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ความเร็ว 4 Gbps ระยะเวลา 6 เดือน

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกวดราคา

ประกาศ

รายละเอียด
Calendar