จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รายละเอียด
Calendar