จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ [เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๒]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)

 

>>> เอกสารดังแนบ
Calendar