จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า่งฯ กลุ่มงานด้านค่าบริการโลหิตฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
Calendar