จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ กลุ่มรายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
Calendar