จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ  ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดแนบท้าย ดังเอกสารแนบ
Calendar