จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 
Calendar