จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกประตูห้องเรียนและกระจกประตูทางเดินเป็นกระจกนิรภัย จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกประตูห้องเรียนและกระจกประตูทางเดินเป็นกระจกนิรภัย จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกประตูห้องเรียนและกระจกประตูทางเดินเป็นกระจกนิรภัย จำนวน 1 งาน
Calendar