จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ พอหักกองกิจการนิสิต 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ดังแนบ
Calendar