จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารจานดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารจานดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า ณ บริเวณด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดังเอกสารแนบ
Calendar