จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน Feasibility Study ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน (Feasibility Study) ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar