จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสาสรแนบ
Calendar