จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง)
Calendar